Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

Lượt xem:513|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li ? Câu 2: Thế nào là lai phân tích ? Nêu ý nghĩa của phép lai phân tích ? Thực hiên phép lai phân tích nhằm mục đích gì ?Câu 3: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật PLĐL ?Câu 4: Nêu BDTH là gì ? Vì sao ở những loài giao phối BDTH lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ?Câu 5: So sánh trội không hoàn toàn với trôi hoàn toàn ?Câu 6: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân ?Câu 7: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân ?Câu 8: So sánh nguyên phân và giảm phân ? Câu 9; Nêu những điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính ?Câu 10: Cơ chế xác định giới...