/2

Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 853|Tải về: 1

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li ? Câu 2: Thế nào là lai phân tích ? Nêu ý nghĩa của phép lai phân tích ? Thực hiên phép lai phân tích nhằm mục đích gì ?Câu 3: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật PLĐL ?Câu 4: Nêu BDTH là gì ? Vì sao ở những

[Ẩn quảng cáo]