/3

câu hỏi rung chuông vàng lớp 5

Upload: MiMai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 2638|Tải về: 96

CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG Lớp 5 Tháng 4 năm 2009 1. Tìm từ còn thiếu vào câu thành ngữ sau: Người khôn ăn nói nữa chừng Để cho người ... nửa mừng nửa lo. A. Dại B. Khờ. C. Khôn . D. Dốt 2. Phần đất liền của nước ta giáp với các nước: A. Lào, Thái lan, campuchia B. Trung quốc, Lào, Thái lan.

[Ẩn quảng cáo]