/10

CAU HOI THI GIAO VIEN TPT DOI GIOI 2012.doc

Upload: LocBinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 224|Tải về: 1

Phần Thi Kiến Thức Hiểu Biết: Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết, nước ta mang tên Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào thời gian nào? Trả Lời: Năm 1976, nước Việt Nam thống nhất đổi quốc hiệu thành nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết khái quát về Nghi thức Đội, Điều lệ Đội và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam. Trả Lời: Khái quát về Nghi thức Đội Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm có phần mở đầu, 7 chương và 17 Điều. Nội dung cơ bản của các chương và điều được quy định trong Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam. I: quy định chung II: Các cơ và bổn phận của trẻ em III: Trách của gia đình, nhà nước và xã hội IV: Khen và xử lý vi phạm V: khoản cuối cùng Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết, tên gọi đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? tên gọi đầu tiên của Đoàn TNTP Hồ Chí Minh? tên gọi đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì? Trả Lời: Ngày 27-10-1929, Ban chấp hành Quốc tế cộng sản chỉ thị: "Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một đảng cộng sản có tính quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông Dương". Ngày 3-2-1930 (mùng 5 tết Canh Ngọ) đồng chí Nguyễn ái Quốc với bí danh là Vương, thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị thống nhất Đảng tại một ngôi nhà nhỏ xóm lao động thuộc Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. * Tên gọi đầu tiên của Đoàn TNTP Hồ Chí Minh? Từ 20 đến 26/3/1931, Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần 2 đã có những quyết định có ý nghĩa đặc biệt như các cấp bộ, cấp uỷ Đảng phụ trách công tác đoàn. Từ năm 1931 đến năm 1936 mang tên Đoàn TNCS Đông Dương. * Tên gọi đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì? Ngày 15/5/1941. Thế là Đội Nhi đồng cứu quốc chính thức được thành lập (sau này gọi là Đội Thiếu niên cứu quốc). Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết từ ngày thành lập đến nay Đội TNTP Hồ Chí Minh đã đổi tên mấy lần?Mốc thời gian và ý nghĩa của những lần đổi tên đó? Tại sao tổ chức đội được mang tên Bác Hồ kính yêu? Trả Lời: 3 lần. Ngày 15/5/1941. Thế là Đội Nhi đồng cứu quốc chính thức được thành lập (sau này gọi là Đội Thiếu niên cứu quốc). Tháng 3/1951, Đội thiếu nhi cứu quốc được đổi tên thành Đội thiếu nhi tháng Tám. Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 2, ngày 4/11/1956 Đội được đổi tên là Đội Thiếu niên tiền phong. Đến năm 1961, các em ở lứa tuổi nhi đồng được tổ chức vào Đội nhi đồng tháng Tám. Ngày 30/4/1970, sau ngày Bác Hồ đi xa, thể theo nguyện vọng của thanh niên, đoàn viên, đội viên, thiếu nhi cả nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết trao cho Đoàn và Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu và từ đó đến nay Đội được mang tên: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh. Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập ngày tháng năm nào? Do ai sáng lập, ở đâu? người đội viên đầu tiên và người phụ trách đầu tiên là ai? Trả Lời: Ngày 15/5/1941 mãi mãi sáng chói trong trang lịch sử Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày ấy Tháng 1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước ở vùng Pác Pó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941 Hội nghị lần thứ 8 của trung ương Đảng được tổ chức do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là đại diện của Quốc tế cộng sản triệu tập và chủ trì ở gần hang Pắc Pó xuôi dòng suối LêNin, dưới chân núi Thoong Mạ, ở thôn Nà Mạ có năm thiếu niên là Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nạ, Lý Thị Xậu. Được anh Đức Thanh và các anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thử thách, tập hợp để lập thành Đội Nhi đồng cứu quốc theo