/6

Cau hoi trac nghiem đe kiem tra si 10-hk2

Upload: HieuTrungLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 264|Tải về: 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 10 - HỌC KÌ 2 Nội dung soạn từ bài 22 đến bài 31(sinh học 10 - cơ bản) 1.Lên men ở tế bào nhân thực xảy ra ở: A) màng trong ti thể B) tế bào chất C) màng sinh chất D) nhân con 2.Hô hấp hiếu khí ở tế bào nhân thực xảy ra ở: A) màng trong ti thể B) tế bào chất

[Ẩn quảng cáo]