/4

Câu hỏi trắc nghiệm di truyền học quần ... chế tiến hóa

Upload: YoungsaHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 269|Tải về: 0

Câu 1. Ở thực vật để duy trì ưu thế lai thì người ta sử dụng phương pháp: A/ Cho F1 lai với cơ thể bố hoặc mẹ. C/ Sử dụng hình thức sinh sản sinh dưỡng. B/ Cho F1 tự thụ phấn. D/ Sử dụng hình thức lai hữi tính giữa các cá thể F1. Câu 2. Phép lai sau đây biểu hiện ưu thế lai cao nhất là: A/ A

[Ẩn quảng cáo]