/14

Cau hoi va dap an cuoc thi tim hieu cong doan viet nam

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 972|Tải về: 1

Bộ câu hỏi thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 80 năm, một chặng đường lịch sử” Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Ai là Chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam?Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết từ khi thành lập

[Ẩn quảng cáo]