che do phong kien nha nguyen(t62)

Upload: NgoCaoMinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 528|Tải về: 0

Bài 27.CHẾ ĐỘ PHONGKIẾN NHÀ NGUYỄN.(Tiết 2)Tiết 62 II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.1. Đời sống của nhân dân dưới triều nguyễn.- Đời sông của nhân dân , nặng nềBài 27.CHẾ ĐỘ PHONGKIẾN NHÀ NGUYỄN.(Tiết 2)Tiết 62 II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.2. Các cuộc nổi dậy.Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821-1827

Bài 27.
CHẾ ĐỘ PHONGKIẾN NHÀ NGUYỄN.(Tiết 2)
Tiết 62 II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.

1. Đời sống của nhân dân dưới triều nguyễn.
- Đời sông của nhân dân , nặng nề
Bài 27.
CHẾ ĐỘ PHONGKIẾN NHÀ NGUYỄN.(Tiết 2)
Tiết 62 II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.
2. Các cuộc nổi dậy.
Khởi nghĩa
Phan Bá Vành (1821-1827)
Căn cứ : Trà lũ (Nam Định)
Năm 1821 Ông kêu gọi nông dân trong vùng nổi dạy chống địa chủ quan lại. Hoạt động của nghĩa quân lan khắp Thái Bình, Nam Định..........
Năm 1827 quân triều đình bao vây khởi nghĩa bị đàn áp.
Bài 27.
CHẾ ĐỘ PHONGKIẾN NHÀ NGUYỄN.(Tiết 2)
Tiết 62 II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.
b. Khởi nghĩa Nông văn Vân(1833-1835)
- Địa bàn:Miền núi Việt Bắc.
- Cuộc khởi nghĩa lan khắp miền núi Việt Bắc và một số làng người Mường,người Việt ở trung du.nhà Nguyễn đã 2 lần kéo quân lên đàn áp nhưng không thành công.Lần thứ 3(năm 1835)quân triều đình tấn công dữ dội.Nông Văn Vân chết.Cuộc khởi nghĩa bị dâp tắt.Bài 27.
CHẾ ĐỘ PHONGKIẾN NHÀ NGUYỄN.(Tiết 2)
Tiết 62 II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.
C.Khởi nghĩa Lê Văn Khôi(1833-1835)
- Năm 1833 Lê Văn Khôi khởi binh chiếm thành Phiên An tự xưng Bình Nam Đại nguyên soái.
- Năm 1834 Lê Văn Khôi qua đời,con trai ông lên thay.
- Năm 1835 cuộc khởi nghĩa bị dập tắt.
Bài 27.
CHẾ ĐỘ PHONGKIẾN NHÀ NGUYỄN.(Tiết 2)
Tiết 62 II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.
b. Khởi nghĩa Nông văn Vân(1833-1835)
- Địa bàn:Miền núi Việt Bắc.
- Cuộc khởi nghĩa lan khắp miền núi Việt Bắc và một số làng người Mường,người Việt ở trung du.nhà Nguyễn đã 2 lần kéo quân lên đàn áp nhưng không thành công.Lần thứ 3(năm 1835)quân triều đình tấn công dữ dội.Nông Văn Vân chết.Cuộc khởi nghĩa bị dâp tắt.Bài 27.
CHẾ ĐỘ PHONGKIẾN NHÀ NGUYỄN.(Tiết 2)
Tiết 62 II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN.
d.Khởi nghĩa Cao Bá Quát(1854-1856)
- Cao Bá Quát suy tôn chắt của vua lê là Lê Duy Cự làm vua dương cao lá cờ phù Lê.
- Năm 1855 trong một trận đấu ác liệt ơ vùng Sơn Tây Cao Bá Quát hi sinh,năm 1856 khơi nghĩa bị dập tắt.
[Ẩn quảng cáo]