Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chí Phèo (Full của BGD)

Lượt xem:702|Tải về:3|Số trang:5 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần: 14Ngày soạn: Tiết 53-54: Đọc văn:Chí Phèo Nam Cao A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp hs: - Hiểu và phân tích được các nhân vật chính, đặc biệt là nhân vật Chí Phèo, qua đó thấy được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc mới mẻ của tác phẩm. - Thấy được một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm như điển hình hóa nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật.B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Sgv, Stk, Sgk, Giáo án. - Tranh minh họa Chí Phèo và Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy". C. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Gv kết hợp sử dụng các phương pháp: diễn giảng, thảo luận theo nhóm, phát vấn… D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: - CH1: Trình bày ngắn gọn những nét chính về phong cách nghệ thuật...