/5

Chí Phèo (Full của BGD)

Upload: DatEric.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1006|Tải về: 4

Tuần: 14Ngày soạn: Tiết 53-54: Đọc văn:Chí Phèo Nam Cao A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp hs: - Hiểu và phân tích được các nhân vật chính, đặc biệt là nhân vật Chí Phèo, qua đó thấy được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc mới mẻ của tác phẩm. - Thấy được một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác p

[Ẩn quảng cáo]