/3

CHIẾN THẮNG MTAO - MXÂY

Upload: TramNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 407|Tải về: 0

Ngày soạn : Tuần lễ thứ : 01. Tiết thứ : 1 - 2. CHIẾN THẮNG MTAO - MXÂY (Trích Đăm Săn - sử thi Tây Nguyên) A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: Nắm được đặc điểm nghệ thuật xây dựng nhân vật anh hùng, sử thi, nghệ thuật miêu tả và sử dụng ngôn từ của sử thi. Nhận th

[Ẩn quảng cáo]