/4

chien tranh gianh doc lap cua cac thuoc dia Anh o Bac Mi

Upload: VuQuangCuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1450|Tải về: 3

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án lịch sử 10Giáo viên hướng dẫn:Đặng Thị Thiện Ngày soạn:15/03/2010.Giáo sinh thực tập :Nguyễn Văn Tâm BÀI 30CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬPCỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨI. MỤC TIÊU BÀI HỌCSau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được1. Kiến thức - Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỷ XVIII cũng là một cuộc cách mạng tư sản. -Khai sinh ra một quốc gia mới-Hợp chúng quốc hoa kì.2. Tư tưởng, tình cảm, thái độ -Nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.3. Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ năng phân tích, khái quát, tổng hợp, đánh giá sự kiện.II. THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY - HỌCBản đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, Gioóc giơ Oa-sinh-tơn, Đại hội lục địạ.III. TIẾN TRÌNH...