/8

chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Upload: MitkKun.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 474|Tải về: 1

Tiết 47 BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA Ngày soạn:1/3/2011 CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG Ngày giảng: 3/3/2011 CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức HS cần nắm: + Nắm được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp. + Hiểu đượ

[Ẩn quảng cáo]