/2

chính tả lớp 5 tuần 1

Upload: ThienLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 723|Tải về: 0

Môn : Tiếng Việt - Phân môn : Chính tảBài 1 : Nghe viết : VIỆT NAM THÂN YÊUNgày dạy : Thứ ba, ngày28/8/2007 I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Nghe – viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu. 2. Kỹ năng : Làm bài tập để củng cố quy tắc viết chính tả với ng / ngh , g / gh , c / k. 3. Thái độ : Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con người mới.II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : bài tập 3. 2. Học sinh : Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhBổ sung1. Hoạt động khởi động ( 1 phút ) :- GTB : Trực tiếp.2. Các hoạt động chính :a. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả....