/3

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông-ten

Upload: HaTong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2089|Tải về: 4

Ngày 4 / 2 / 2009. Tiết 106+107: Văn bản: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten.A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh.ở tiết1:Đọc diễn văn bản, đúng giọng sói và cừu.Tóm tắt được văn bản.Nắm được nét chính về tác giả và sơ bộ nội dung văn bản.Nắm được bố cục văn bản và cách lập luận của tác giả.ở tiết2:Hiểu được tác giả bài nghị luận văn chương đã dùng biện pháp so sánh hai hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten với nhà khoa học Buy-phông viết về hai con vật ấy nhằm làm nổi bật đặc trưng của sáng tạo nghệ thuật.Rèn luyện kĩ năng: tìm, phân tích luận điểm, luận chứng trong văn nghị luận, so sánh cách viết của nhà văn và nhà khoa học về cùng một đối tượng.B. Tài liệu, thiết bị dạy học:SGK, SGV, Sách bài tập, Sách...