/3

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông-ten

Upload: HaTong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2555|Tải về: 5

Ngày 4 / 2 / 2009. Tiết 106+107: Văn bản: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten.A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh.ở tiết1:Đọc diễn văn bản, đúng giọng sói và cừu.Tóm tắt được văn bản.Nắm được nét chính về tác giả và sơ bộ nội dung văn bản.Nắm được bố cục văn bản và cách lập luận của tá

[Ẩn quảng cáo]