DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/8

Chủ đề : Phương tiện và luật giao thông

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 375|Tải về: 5

- Trẻ biết có nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau . . - Trẻ biết tên, đặc điểm, tiếng kêu, nơi hoạt động của xe đạp, . huyền buồm, máy bay phản lực, tàu hỏa và mở rộng kiến thức cho trẻ . về một số phương tiện giao thông khác. . - Trẻ biết phương tiện giao thông hoạt động ở các đư