/8

Chủ đề : Phương tiện và luật giao thông

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 363|Tải về: 5

- Trẻ biết có nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau . . - Trẻ biết tên, đặc điểm, tiếng kêu, nơi hoạt động của xe đạp, . huyền buồm, máy bay phản lực, tàu hỏa và mở rộng kiến thức cho trẻ . về một số phương tiện giao thông khác. . - Trẻ biết phương tiện giao thông hoạt động ở các đường riêng . biệt khác nhau như: đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không, đường . sắt. . - Hình thành và phát triển ở trẻ một số các kỹ năng như: phán . đoán, so sánh, phân loại và phối hợp nhóm. . - Giáo dục trẻ có ý thức chấp hành luật giao thông khi tham gia . giao thông. . - Trẻ được bước đầu tiếp cận với công nghệ thông tin. . - Nội dung tích hợp: làm quen với chữ viết, tạo hình, âm nhạc.