/24

Chủ đề PTGT

Upload: ThuanVo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 395|Tải về: 0

Chủ đề :GIAO THÔNG CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGTUẦN 25: Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3 năm 20101. Phát triển thể chất:- Phát triển một số vận động cơ bản, Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh, chạy thay đổi tốc độ.- Biết giữ gìn cơ thể khoẻ mạnh để làm phi công, lái tàu...2. Phát triển nhận thức:- Biết so sánh những đặc điểm giống và khác nhau của các phương tiện giao .Thông qua tên gọi, ích lợi nơi hoạt động.- Phân nhóm PTGT và tìm dấu hiệu chung.- Biết một số qui định thông thường của luật giao thông đường bộ của địa phương.- Nhận biết được các hình khối qua tên gọi, đặc điểm, nhận dạng các hình khối trong thực tế để lắp ghép tạo thành hình mới.3.Phát triển ngôn ngữ:- Biết mô tả và đặc câu hỏi về các loại PTGT.- Biết đọc thơ và kể chuyện sáng tạo, mạch lạc,...