/136

Chu de truong mam non

Upload: ThienLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 769|Tải về: 6

Chủ đề trường mầm non[thực hiện từ ngày: 21 / 9 đến ngày 2 / 10 / 2009]I. Mục tiêu1. Phát triển thể lực và sức khoẻ- Phát triển các cơ nhỏ của bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau- Phát triển các cơ lớn qua các bài tập .2. Phát triển nhận thức- Trẻ biết địa chỉ,tên trường,lớp của mình.biết tên

[Ẩn quảng cáo]