Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

chu diem truong mam non

Lượt xem:482|Tải về:1|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

Kế HOạCH CHủ Đề: TRƯờNG MầM NONtHờI GIAN :3 TUầN(7/9 -25/9/2009)A.Mục tiêu:1.Phát triển thể chất Biết sử dụng thành thạo đồ dùng sinh hoạt ở trường mầm non Có thói quen vệ sinh, thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống: rửa tay trước khi ăn,sau khi đi vệ sinh, chào mời khi ăn, không nói chuyện khi ăn Phối hợp với các bộ phận trên cơ thể một cách nhịp nhàng để tham gia các hoạt động như: đi, chạy, bò, tung và bắt bóng Thực hiện các vận động cơ thể theo nhu cầu của bản thân Biết tránh những vật dụng và nơi nguy hiểm trong trường, lớp mầm non2.Phát triển nhận thức Biết tên địa chỉ của trường lớp Phân biệt các khu vực trong trường và công việc của các cô bác trong khu vực đố Biết phân biệt một vài đặc điểm nổi bật các bạn trong lớp Phân loại đồ dùng đồ...