/9

CHU VI HINH TAM GIAC - CHU VI HINH TU GIAC

Upload: TranNuHongDuyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 332|Tải về: 0

Chào mừng các thầy cô giáo đã về thăm lớp, dự giờ Dạy tốt Học tốt Chào mừng thầy cô giáo về thăm lớp 2A Trường tiểu học TÂN NINH MÔN : TOÁN LỚP 2 giáo viên: lê thị thanh thảo phòng gd-đt quảng ninh trường tiểu học tân ninh Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán: Kiểm tra bài cũ: Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3 cm + 5 cm + 4 cm = ? cm 12 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cm Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD. Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là: 3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = ? cm 15 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó. Luyện tập Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 7 cm, 10 cm và 13 cm Mẫu: Bài giải Chu vi hình tam giác là: 7 + 10 + 13 = 30 (cm) Đáp số: 30 cm Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cm Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD. Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là: 3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó. Luyện tập Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 7 cm, 10 cm và 13 cm Bài giải Chu vi hình tam giác là: 20 + 30 + 40 = 90 (dm) Đáp số: 90 dm 20 dm, 30 dm và 40 dm Mẫu: Bài giải Chu vi hình tam giác là: 7 + 10 + 13 = 30 (cm) Đáp số: 30 cm Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cm E H G D 6 cm 3 cm 4 cm Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD. Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là: 3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó. Luyện tập Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm Bài giải Chu vi hình tứ giác là: 3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm) Đáp số: 18 dm Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12 cm E H G D 6 cm 3 cm 4 cm Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE, EG, GH và HD. Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là: 3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác) là chu vi của hình đó. Luyện tập Bài 3: a) Đo rồi ghi số đo các cạnh của hình tam giác ABC. b) Tính chu vi hình tam giác ABC. Bài giải. Chu vi hình tam giác ABC là: 3 + 3 + 3 = 9 (cm) Đáp số: 9 cm Bài giải. Chu vi hình tam giác ABC là: 3 x 3 = 9 (cm) Đáp số: 9 cm 3 cm 3 cm 3 cm Cách 2: Chân thành cảm ơn