/200

chữa lỗi về chủ ngữ vị ngữ

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 749|Tải về: 1

Tuần 1: Bài 1Tiết 1:Văn bản:Con Rồng cháu Tiên (Truyền thuyết)A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên. Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kì ảo.- Kể được truyện.B. Chuẩn bị:- Giáo viên:+ Soạn bài+ Đọc sác

[Ẩn quảng cáo]