Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới (Vũ Khoan)

Lượt xem:6024|Tải về:4|Số trang:9 | Ngày upload:10/11/2012

Chuẩn bị: (Vũ Khoan) Mục tiêu: Giúp học sinh:( Nhận thức được những cái mạnh - cái yếu trong tính cách và thói quen của người Việt Nam; Yêu cầu gấp rút phải khắc phục cái yếu và hình thành những đức tính và thói quen mới khi đất nước đi vào công việc nông nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ đó có thái độ đúng đắn trong tu dưỡng nhân cách đạo đức bản thân.( Nắm được trình tự lập luận và biện pháp nghị luận của tác giả. ( Rèn kĩ năng đọc - hiểu, phân tích văn bản nghị luận về mọt vấn đề con người, xã hội.Chuẩn bị: Giáo viên : Nghiên cứu SGV, SGK, bảng phụ, các dữ kiện minh hoạ.Học sinh : Đọc trước nhiều lần văn bản, trả lời câu hỏi SGK, hiểu nội dung chính của văn bản.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:Nội dung hoạt độngHoạt động của ThầyHoạt...