/20

CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12

Upload: EliseMiu.dokovn|Ngày: 26/03/2014|Lượt xem: 1184|Tải về: 31

Bài 1: VỢ CHỒNG A PHỦ (Tô Hoài ). Mục tiêu cần đạt: . 1. Kiến thức:. - Thấy đc nỗi thống khổ của người dân miền núi TB dưới ách thống trị của bọn pk thực dân .Vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng mãnh liệt và quá trình vùng lên tự giải phóng của đồng bào vùng cao.. - NT xd nv sinh động, chân thực; miê

[Ẩn quảng cáo]