/24

chuan kien thuc ki nang mon sinh hoc

Upload: BoLucLac.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 315|Tải về: 1

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn sinh hoc 6Năm học 2009 - 2010TTTiết,Tên bàiNội dungYêu cầu cần đạtKiên thưcKi năng111 Đặc điểm của cơ thể sống, nhiệm vụ của sinh học1. Nhận dạng vật sống vàvật không sống 2. Đặcđiểm của cơ thể sống1. Sinhvật trong tựnhiên2. Nhiệm vụ của sinh học- Nêu được đăch điểm chủ yếu của cơ thể sống- Phân biệt được vật sống và vật không sống- Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật và mặt lợi hại của chúng- Biết được 4 nhóm sinh vật chính; Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm- Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học- Tìm hiểu đời sống, hoạt động của sinh vật222 Đặc điểm chung của thực vật1. Sự đa dạng và phong phú của thực vật2. Đặcđiểm chung của thực vật- Nắm được đặc điểm chung của thực vật - Tìm hiểu sự đa dạng phong...