Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chuẩn kiến thức kĩ năng toán 6

Lượt xem:196|Tải về:3|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

Chuẩn kiến thức kỹ năng môn toán thcslớp 6Chủ đềMức độ cần đạtGhi chúI. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên1. Khái niệm về tập hợp, phần tử.Về kỹ năng:- Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp.- Sử dụng đúng các kí hiệu (, (, (, (.- Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn.Ví dụ. Cho A = (3; 7(, B = (1; 3; 7(. a( Điền các kí hiệu thích hợp ((, (, (( vào ô vuông: 3 ( A, 5 ( A, A ( B. b( Tập hợp B có bao nhiêu phần tử ?2. Tập hợp N các số tự nhiên- Tập hợp N, N*.- Ghi và đọc số tự nhiên. Hệ thập phân, các chữ số La Mã.- Các tính chất của phép cộng, trừ, nhân trong N.- Phép chia hết, phép chia có dư.- Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Về kiến thức: Biết...