/32

Chuan kien thuc ki nang Toan THCS

Upload: HeoCon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 420|Tải về: 1

lớp 6 Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chú  I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên  1. Khái niệm về tập hợp, phần tử. Về kỹ năng: - Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp. - Sử dụng đúng các kí hiệu (, (, (, (. - Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn.  Ví dụ. Cho A = (3; 7(,

[Ẩn quảng cáo]