/40

CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TOÁN THCS

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 332|Tải về: 0

CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN TOAN THCS Giới thiệu chung về chuẩn Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động. công việc, sản phẩm của lĩnh vực nào đó. Đạt được những yêu cầu của chuẩn là đạt được mục tiêu mo

[Ẩn quảng cáo]