/21

Chuẩn kiến thức kỹ năng

Upload: AnhPencil.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 267|Tải về: 0

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAMTỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XXI. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Nắm được những đặc điểm của một nền văn học song hành cùng lịch sử đất nước; - Thấy được những thành tựu của văn học cách mạng Việt Nam - Cảm nhận được ý nghĩa của văn học đối với đời sống.II. TRỌNG TÂM K

[Ẩn quảng cáo]