/154

Chuẩn kiến thức kỹ năng môn Sinh học THCS

Upload: TranPhu.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 393|Tải về: 2

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊNMÔN SINH HỌCCẤP THCS(Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)Hà Nội, tháng 7/ 2010 Biên soạnNGÔ VĂN HƯNG (Chủ biên)ĐỖ THỊ HÀ - ĐỖ TỐ NHƯPHAN HỒNG THE Lời nói đầuHiện nay Đảng và nhà nước ta đang tiến hành đổi mới toàn diện về giáo dục ở các cấp học trong đó có cấp THCS nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Công cuộc đổi mới này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa, đổi mới thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới quan niệm và cách thức kiểm tra đánh giá, đổi mới cơ chế quản lí, vv... Tuy nhiên, những đổi mới này có đem lại hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào người giáo viên, những người trực tiếp thể hiện tinh thần đổi mới nói trên trong từng tiết học....