/3

Chương 6. HIDROCACBON KHONG NO

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 660|Tải về: 3

6 : HIĐRÔCACBON KHÔNG NOBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM1. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo đều tác dụng được với hidro? A. 2 B. 3 C. 5 D. 62. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân của ôlêfin? A. 4 B. 3 C. 5 D. 63. Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo có cùng công thức

[Ẩn quảng cáo]