CHƯƠNG 7. Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ-3bài_CN 12

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 805|Tải về: 1

Ngày soạn: ………… Ngày dạy : …………Tiết: …………Chương 7:MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎBài 28: MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎI.MỤC TIÊU:1.Kiến thức:H ọc sinh c ần n ắm đ ư ợc kh ái ni ệm, đ ặc đi ểm, y êu c ầu v à nguy ên l ý c ủa m ạng đi ện s ản xu ất qui m ô nh ỏ.2.K ỷ n ăng: Phân bi ệt đ ư ợc m ột s ố b

Ngày soạn: …………
Ngày dạy : …………
Tiết: …………
Chương 7:MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎ
Bài 28: MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎ
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:H ọc sinh c ần n ắm đ ư ợc kh ái ni ệm, đ ặc đi ểm, y êu c ầu v à nguy ên l ý c ủa m ạng đi ện s ản xu ất qui m ô nh ỏ.
2.K ỷ n ăng: Phân bi ệt đ ư ợc m ột s ố b ộ ph ận ch ính c ủa m ột m ạng đi ện s ản xu ất
3.Thái độ:
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1.Chuẩn bị của Giáo viên:
-Tranh vẽ 28-1SGK
-Sưu tầm tranh ảnh mạng điện sản xuất quy mô nhỏ, đọc tài liệu tham khảo.
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc kỷ bài 28-SGK
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định tổ chức lớp:Kiểm tra tác phong,sĩ số.
Kiểm tra bài cũ :Giới thiệu chương mới
Bài mới:
4.Các hoạt động dạy học:

TL
Hoạt động của GV
Hoạt động HS
Nội dung


Hoạt động 1:Giới thiệu khái niệm về mạng điện sản xuất qui mô nhỏ:
-Trong lớp 9 đã học mạng điện gia đình VL 12 học mạng điện gia đình vật lý 12 đã học truyền tải điện năng.
Dùng tranh vẽ:
-Công suất của mạng điện này khoảng bao nhiêu kw?
-Tải của mạng điện này gồm nhửng loại nào? ]

Hoạt động 2:Tìm hiểu đặc điểm của mạng điện sản xuất qui mô nhỏ:
Câu hỏi gợi ý:
-Điện áp của mạng điện được cấp từ nguồn nào?cao hay thấp?
-Mạng điện chiếu sáng cấp chung hay tách riêng với đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất?


Hoạt động 3:Tìm hiểu yêu cầu đối với mạng điện sản xuất:
_Khi điện áp giảm xuống so với điện áp định mức thì các thiết bị dùng trong gia đình như đèn ống huỳnh quang,quạt sẽ có hiện tượng gì?
-Khi thiết kế mạng điện ngòa yếu tố kĩ thuật người ta quan tâm yếu tố nào?
-Trong sản xuất để đảm bảo an toàn cho mạng điện người ta lắp thiết bị bảo vệ gì? tại sao?

Hoạt động 4:Tìm hiểu nguyên lý làm việc của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:
-Dùng tranh vẽ 28.1
Từ máy biến áp, điện năng được đưa đến đâu?
-Tủ động lực dùng để cấp điện cho các loại tải nào?
Tủ chiếu sáng dùng để cấp loại tải nào?
Thao tác đóng điện và cắt điện thực hiện theo thứ tự nào?


HS:Thảo luận theo nhóm trả lời gợi ý của GV
-HS n êu kh ái ni ệm


HS:Thảo luận theo nhóm trả lời gợi ý của GV
-HS n êu đ ặ đi ểm
HS:Thảo luận theo nhóm trả lời gợi ý của GV

T ần s ố f=50Hz
Cho ph ép dao đ ộng
+_5%
HS n êu c ác y êu c ầu


HS:Thảo luận theo nhóm trả lời gợi ý của GV
HS n êu nguy ên l ý l àm vi ệc

I.KHÁI NIỆM,ĐẶC ĐIỂM,YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎ:
1.Khái niệm:Bao gồm các tổ sản xuất,các phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất nhỏ (Từ vài chục kw đến vài trăm kw)Tải chủ yếu là các loại động cơ điện,các thiết bị điện,máy hàn điện

2. Đặc điểm:-Tải phân bố thường tập trung.
-Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp380/220V
-Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.
3.Yêu cầu :
Đảm bảo chất lượng điện năng thể hiện 2 chỉ tiêu sau:
+Chỉ tiêu tần số.
+Chỉ tiêu điện áp
-Đảm bảo kinh tế
-Đảm bảo an toàn

II.NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎ:
1.Sơ đồ mạng điện sản xuất qui mô nhỏ:
Hình vẽ 28.1 Bao gồm:
-Trạm biến áp
-Tải phân phối
-Tủ động lực
-Tủ chiếu sáng
2.Nguyên lí làm việc:
Từ trạm biến áp hạ áp, điện năng được đưa tới tủ phân phối các áptômát đóng cắt mạch điện tới
[Ẩn quảng cáo]