/19

chương IX-bài 46:thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Upload: ThoaHuynh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 429|Tải về: 2

Nhiệt liệt chào mừng các thày cô giáo và các em học sinh gv: trịnh thị vân Chuong IX VAI TRò C?A TH?C V?T Bài 46 –TiÕt 56 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU hßA KHÍ HẬU GV: lee thij myx hanhj 1. NHỜ ĐÂU HÀM LƯỢNG KHÍ CACBONIC VÀ OXI TRONG KHÔNG KHÍ ĐƯỢC ỔN ĐỊNH? ? CO2 NẾU KHÔNG CÓ THỰC VẬT THÌ ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA? ? kết luận: Th?c v?t cú vai trũ điều hoà lu?ng khớ CO2 v� O2 trong không khí 2. TH?C V?T GIúP DI?U hòA KH� H?U NHU TH? NàO? trong rừng chỗ trống Cho bảng sau: Trong rừng râm mát, ẩm và gió yếu còn ở bãi trống thì nóng và nắng gắt khô, gió mạnh v× cã c©y xanh: - C©y tho¸t h¬i n­íc qua l¸ - T¸n c©y c¶n bít ¸nh s¸ng vµ tèc ®é giã -n¬i cã rõng l­îng m­a th­êng cao h¬n n¬i kh¸c Kết luận Thực vật giúp điều hòa khí hậu, t¨ng l­îng m­a cña khu vùc 3.Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường ? ? ? Ví dụ về sự ô nhiễm môi trường: Qua các ví dụ trên cho biết: Nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trường là gì? Thế nào là ô nhiễm môi trường? Để giảm bớt ô nhiễm môi trường có thể sử dụng biện pháp sinh học :trång c©y xanh KÕt luËn cây có thể ngăn bụi và khí độc giúp không khí trong sạch Một số loài (thông, bạch đàn…) có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt 1 số vi khuẩn gây bệnh t¸n l¸ c©y cã t¸c dông lµm gi¶m nhiÖt ®é m«i tr­¬ng khi trêi n¾ng Bài tập Bài tập về nhà: Học bài và đọc mục: “Em có biết”. Sưu tầm một số tranh ảnh về hiện tượng lũ lụt, hạn hán và thử giải thích nguyên nhân gây ra các hiện tượng này? Xin chân thành cảm ơn !hẹn gặp lại