/7

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI CNBH

Upload: CuongCao.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 623|Tải về: 2

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÁU NGOAN BÁC HỒ LIÊN ĐỘI THCS LÝ THƯỜNG KIỆT I.ĐÓN ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI: *Địa điểm: tại Hội trường UBND XÃ Vĩnh Hưng A. *Thời gian: 13h30, ngày 16/05/2010. *Cụ thể: Tất cả đội trống, cờ, các em tham gia chương trình tập trung tại hội trường UBND xã vào lúc 13h0

[Ẩn quảng cáo]