/10

CHUONG TRINH DAI HOI

Upload: PhungHuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 158|Tải về: 0

NỘI DUNG ĐẠI HỘI-Kính thưa quý khách dự, quý thầy cô.-Kính thưa Đại hội.-Thay mặt Đoàn Chủ tịch , em xin thông qua chương trình Đại hội gồm:Phát biểu khai mạc Đại hội.Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Liên Đội năm học 2007-2008.Thông qua dự thảo phương hướng hoạt động của liên đội năm học 2008-2009.Phát biểu chỉ đạo của Ban giám hiệu.Đại hội thảo luận, biểu quyết những chỉ tiêu, ý kiến còn khác nhau.BCH liên đội năm học 2007-2008 tuyên bố hết nhiệm kỳ.Nêu cơ cấu và giới thiệu ứng cử viên BCH liên đội.Bầu BCH liên đội năm học 2008-2009.BCH liên đội mới ra mắt và hứa hẹn. Giao nhiêm vụ cho BCH liên đội nhiệm kỳ mới, TPT trao cấp hiệu .Ý kiến phát biểu của khách dự.Thông qua nghị quyết đại hội.Phát biểu bế mạc.Chào cờ bế mạc.Trên đây là nội dung của chương trình đại hội, xin các bạn cho ý...