/15

Chương trình Đại hội của chi đoàn - lớp

Upload: PhungHuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 373|Tải về: 4

ĐẠI HỘICHI ĐOÀN………… CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TRÙ BỊ( Đại Hội Chi Đoàn …………………………… - Nhiệm kỳ: 20….-20….).*Thời gian: …… giờ ngày …..tháng …… năm ……...*Địa điểm: …………….. Trường THPT Nguyễn Hữu Thận.*Thành phần: …………………………………….CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂA-Đề cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu .Dự kiến

[Ẩn quảng cáo]