Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/15

Chương trình Đại hội của chi đoàn - lớp

Lượt xem:111|Tải về:0|Số trang:15 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẠI HỘICHI ĐOÀN………… CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TRÙ BỊ( Đại Hội Chi Đoàn …………………………… - Nhiệm kỳ: 20….-20….).*Thời gian: …… giờ ngày …..tháng …… năm ……...*Địa điểm: …………….. Trường THPT Nguyễn Hữu Thận.*Thành phần: …………………………………….CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂA-Đề cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu .Dự kiến đoàn chủ tịch:Đ/c: : .Đ/c: : Đ/c: : . Dự kiến đoàn thư ký:Đ/c: : .Đ/c: : Dự kiến ban kiểm phiếu:Đ/c: : Trưởng ban Đ/c: : Phó ban Đ/c: : Ban viên B - Thông qua danh đề cử, ứng cử Danh sách ứng cử: ………………………….Danh sách đề cử: Gồm ……. đồng chí sau:STTHọ và tênChi đoàn12345C/ Thông qua phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ: 20…. -20…...D/ Tập nghi lễ: Chào cờ, Quốc ca, đoàn ca: Đ/c MC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN CHI ĐOÀN…………………CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC CHI ĐOÀN ……………………………………..NHIỆM KÌ: 20...-20...STTTHỜI GIANNỘI DUNGNGƯỜI PHỤ TRÁCH1.Văn nghệ chào mừngNgười dẫn...