/4

Chương trình hành động 2012 ( chi bộ )

Upload: ThienLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 155|Tải về: 0

ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HIỆP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ THCS MỸ HIỆP *** Mỹ hiệp, ngày 13 tháng 02 năm 2012 Số : 25/Ctr-THCS CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG( V/v tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ) Căn cứ kế hoạch số 26/KH/HU ngày 28 tháng 012 năm 2012, kế hoạch bổ sung của Ban thường vụ Huyện ủy; Căn cứ kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 2 năm 2012 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo An Giang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nay Chi bộ Trường THCS Mỹ Hiệp xay dựng chương trình hành động để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ năm 2012 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau : I/- Mục...