/4

chương trình, nội dung họp phụ huynh

Upload: PhungHuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1664|Tải về: 11

Chương trình họp cha, mẹ học sinh đầu năm học 2009-2010I. Phần khai mạc: 1. Điểm diện. 2. Tuyên bố lý do:- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học của nhà trường để triển khai mọi chủ trương, công tác của trường, lớp. Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa 3 môi trường giáo dục hs: nhà trường-gia đình-xã hội.- Được sự thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Thạch Trung, nhà trường và Ban thường trực hội cha mẹ học sinh. Hôm nay, lớp ta cùng các lớp khác trong trường tổ chức cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2009-2010.3. Thông qua nội dung, chương trình, thời gian họp- Nội dung: Họp ch, mẹ học sinh đầu năm học.- Chương trình: 4 Phần+ Phần 1: Báo cáo tình hình chung của nhà trường-lớp-Gv-HS ( Hiệu trưởng báo cáo)+ Phần 2: Triển khai kế hoạch phối hợp giữa gia đình và nhà...