/4

chương trình, nội dung họp phụ huynh

Upload: PhungHuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2744|Tải về: 23

Chương trình họp cha, mẹ học sinh đầu năm học 2009-2010I. Phần khai mạc: 1. Điểm diện. 2. Tuyên bố lý do:- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học của nhà trường để triển khai mọi chủ trương, công tác của trường, lớp. Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa 3 môi trường giáo dục hs: nhà trường-gia đình-xã hội

[Ẩn quảng cáo]