Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chương V - Bài 1: Định nghĩa và ... của đạo hàm

Lượt xem:135|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giúp học sinh hiểu cách chứng minh quy tắc tính đạo hàm của tổng và tích các hàm số. - Nhớ lại hai bảng tóm tắt về đạo hàm của một số hàm số thường gặp và các quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số. 2. Kỹ năng Giúp học sinh vận dụng thành thạo quy tắc tính đạo hàm và hai công thức tính đạo hàm của hàm số hợp và . II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: + Phiếu học tập. + Chuẩn bị bảng tóm tắt quy tắc tính đạo hàm trên một tờ giấy khổ lớn. Học sinh: Ôn tập + Quy tắc tính đạo hàm theo định nghĩa. + Đạo hàm của một số hàm số thường gặp. III PHƯƠNG PHÁP. Kết hợp các phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại ,hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Tiết 1: 1.Kiểm tra bài cũ.(10 phút) Cho hàm số Dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số trên tại x. 2. Bài mới. Hoạt động 1: Tìm hiểu đạo hàm của tổng hay hiệu của hai hàm số. T/g Hoạt động của hs Hoạt động của gv Ghi bảng  10’ -Đọc hiểu và nhận xét - Ghi nhớ công thức dưới dạng thu gọn. HĐTP1: - Việc dùng định nghĩa để tính đạo hàm thường rất phức tạp.Bài này sẽ cung cấp cho chúng ta quy tắc tính đạo hàm. - Ngoài việc dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số tại x ta còn có một số quy tắc để tính đạo hàm. -Hướng dẫn học sinh chứng minh định lý 1 -Mở rộng định lý 1 cho tổng hay hiệu của nhiều hàm số CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 1. Đạo hàm của tổng hay hiệu hai hàm số - Định lý 1(SGK tr 196) - Ghi chú: Nhận xét: Nếu các hàm số u,v,….,w có đạo hàm trên J thì trên J có:   - Học sinh lên bảng (sử dụng định lý 1). - Trả lời. HĐTP2: - Gọi một học sinh lên bảng. - Cho một học sinh dưới lớp nhận xét - Chỉnh sửa, hoàn chỉnh - Gọi một học sinh trả lời. - Giáo viên giải thích + Ví dụ 1: Tìm đạo hàm của hàm số: trên khoảng + Ví dụ 2: Tính đạo hàm của hàm số: tại x = - 1 A. 10. B. 6 C. -6 D. -10  Hoạt động 2: Tìm hiểu đạo hàm của tích hai hàm số. 15’ - Học sinh tiếp cận định lý (u+v)’=u’+v’ (uv)’=? - Học sinh đọc hiểu định lý và ghi nhớ công thức thu gọn. HĐTP1: - Đạo hàm của tổng hay hiệu hai hàm số bằng tổng hay hiệu các đạo hàm của hai hàm số đó. Liệu điều tương tự đó có xảy ra với tích của hai hàm số không? - Giới thiệu định lý 2 - Hướng dẫn học sinh chứng minh định lý 2. Đạo hàm của tích hai hàm số - Định lý 2: (SGK tr198) - Chứng minh (SGK) Ghi chú: (uv)’=u’v + uv’ (ku)’=ku’ với k là hằng số  - Hs 1 trình bày. - Hs 2 trình bày. (Sử dụng định lý 2) HĐTP2: - Gọi học sinh lên bảng - Cho học sinh nhận xét - Hoàn chỉnh - Mở rộng định lý 2 cho tích 3 hàm số (hướng dẫn học sinh chứng minh) Ví dụ: Tìm đạo hàm của hàm số sau:  Ghi chú: (uvw)’=u’vw+uv’w+uvw’  Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò 10’ Học sinh hoạt động nhóm và cử đại diện nhóm lên bảng trình bày. - Phát phiếu học tập cho 6 nhóm học sinh - Cho các nhóm nhận xét chéo - Hoàn chỉnh. Phiếu học tập 1: Cho hai hàm số: và Biết rằng hai hàm số này có đạo hàm trên R. Chứng minh rằng với mọi x, ta có: f’(x)= - g’(x) Phiếu học tập 2: - Tính đạo hàm của hàm số: tại x= - 2  Dặn dò: Học sinh học thuộc các công thức Hướng dẫn về nhà làm các bài tập SGK trang 204 (bài16,17a,b,c) Xem trước mục đạo hàm của thương hai hàm số Tiết 2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút) Nêu các quy tắc tính đạo hàm (tổng, hiệu, tích). Tìm đạo hàm của hàm số: Bài mới. Hoạt động 1: Tìm hiểu đạo hàm của thương hai hàm số. T/g Hoạt động của hs Hoạt động của gv Ghi bảng  10’ - Học sinh đọc hiểu. - Ghi nhớ công thức dạng thu gọn. - Học sinh chứng minh. HĐTP1: - Đạo hàm của tổng hai hàm số bằng tổng các đạo hàm của 2 hàm số đó.Vậy đạo hàm của thương hai hàm số có bằng thương của hai đạo hàm không? Định lý 3 sẽ trả lời điều đó. - Giới thiệu định lý 3 - Sử dụng định lý 2 chứng minh công thức: với  với  3. Đạo hàm của thương hai hàm số: - Định lý 3 (SGK trang 199). Ghi chú: Hệ quả: (SGK trang 200)  - Học sinh lên bảng (áp dụng định lý 3). Học sinh lên bảng : + Tính y’(1). + Viết phương trình. HĐTP 2 - Gọi học sinh lên bảng. - Học sinh nhận xét. - Chỉnh sửa. - Gọi học sinh lên bảng. - Học sinh nhận xét. - Chỉnh sửa. + Ví dụ 1: Tìm đạo hàm của hàm số: , a là hằng số. + Ví dụ 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số: tại x=1  Hoạt động 2: Củng cố và dặn dò: 15’ - Học sinh hoạt động nhóm và cử đại diện nhóm lên bảng trình bày. HĐTP 1 Giáo viên phát phiếu học tập cho 6 nhóm. - Cho học sinh các nhóm nhận xét chéo. - Chính xác hóa nội dung. Phiếu học tập số 1. Cho hàm số: với m là tham số. Với giá trị nào của m thì f’(x)>0 với mọi Phiếu học tập 2: - Chọn kết quả đúng trong các kết quả cho sau đây: Đạo hàm của hàm số: bằng: A. , B. , C. , D. .  - Xem bảng ghi nhớ. HĐTP 2 - Giáo viên giới thiệu bảng ghi nhớ (trang 203) đã chuẩn bị sẵn trên tờ giấy khổ rộng. Ghi nhớ: a). Đạo hàm của một số hàm thường gặp (SGK trang 203). b). Các quy tắc tính đạo hàm (SGK trang 203)  Dặn dò: Học thuộc lòng các quy tắc tính đạo hàm đã học. Làm bài tập 17d, 18 trang 204. Giải thêm các bài tập trong phần luyện tập chuẩn bị cho tiết bài tập.