/3

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Upload: HaiQuach.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 3776|Tải về: 19

Tiết 70 - 71 Tên bài dạy: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ( Trích Truyền kì mạn lục) - Nguyễn Dữ - MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp HS: 1.Kiến thức: - Biết một số đặc trưng cơ bản của thể loại truyền kì. - Thấy đ

[Ẩn quảng cáo]