DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/4

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên NV 10NC

Upload: ThuyNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1491|Tải về: 13

Tiết: 96,97Ngày dạy: CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN(Tản Viên từ phán sự lục)NGUYỄN DỮ A/.MỤC TIÊU:Giúp HS 1.Qua việc khai thác giá trị nghệ thuật của TP, hiểu được tính cách cương trực, trọng công lí, “ thấy sự tà gian thì không thể chịu được” của Ngô Tử Văn. 2. Nắm được nghệ thuật kể chuyện hấp d