Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên NV 10NC

Lượt xem:1497|Tải về:12|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Tiết: 96,97Ngày dạy: CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN(Tản Viên từ phán sự lục)NGUYỄN DỮ A/.MỤC TIÊU:Giúp HS 1.Qua việc khai thác giá trị nghệ thuật của TP, hiểu được tính cách cương trực, trọng công lí, “ thấy sự tà gian thì không thể chịu được” của Ngô Tử Văn. 2. Nắm được nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn của Nguyễn Dữ.3. Rèn luyện cách đọc – hiểu và nhận diện kết cấu, cách xây dựng xung đột và sắp xếp tình tiết trong một truyện truyền kỳ.B/.CHUẨN BỊ:* GV:SGK, SGV, thiết kế bài học.* HS:SGK; đọc hiểu bài “CCPSĐTV”, tiểu dẫn, tri thức đọc – hiểu và phần chú thích.C/.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.D/.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1/ Ổn định tổ chức: kiểm diện HS.2/ Kiểm tra bài...