Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8

Lượt xem:2739|Tải về:116|Số trang:18 | Ngày upload:09/11/2012

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏiCác công thức thường gặp Công thức tính số mol :1. 2.  3. 4. 5. 6.  Công thức tính nồng độ C%7. 8. Công thức tính nồng độ mol :9. 10. Công thức tính khối lượng :11. 12. Công thức tính khối lượng dung dịch :13. 14. 15. Công thức tính thể tích dung dịch :16. 17.  Công thức tính thành phần % về khối lượng hay thể tích các chất trong hỗn hợp: 18. 19.  hoặc 20. Tỷ khối chất khí :21. Hiệu suất phản ứng :22. Tính khối lượng mol trung bình hỗn hợp chất khí23. (hoặc) )I. Chuyên đề nhận biết chất.Câu 1: Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu --- > CuO --- > Cu Nêu rõ các...