Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

chuyen de các bai tap ve duong trung ... tam giác

Chuyên đề : Tính chất ba đường trung tuyến trong một tam giác Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 17cm, BC = 16cm .Kẻ trung tuyến AM. Chứng minh rằng a) AM BC và AM là phân giác của góc A b) Tính độ dài AM Bài 2: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AC. Tia BE cắt CD tại M. a) Chứng minh M là trung điểm của CD b)Chứng minh AMBC Bài 3: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Chứng minh rằng :AM Bài 4:Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB;AC .Từ C kẻ đường thẳng song song với AB cắt đường thẳng MN tại G. a) C/mr: CG = MB b)C/mr: MG = BC và MG// BC c)Chứng minh BC = 2MN Bài5:Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AD. Kẻ trung tuyến BE cắt AD ở G. Gọi I;K theo thứ tự là trung điểm của GA ;GB.Chứng minh rằng a) IK // DE ; IK = DE b) Chứng minh AG = AD Bài6:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm C sao cho MD = MA. a) Tính số đo góc ABD b) C/mr: ABC = BAD c) Chứng minh AM = BC Bài 7: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM = BC .Chứng minh rằng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:115|Tải về:0|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: