Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

chuyen de các bai tap ve duong trung ... tam giác

Lượt xem:216|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Chuyên đề : Tính chất ba đường trung tuyến trong một tam giác Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 17cm, BC = 16cm .Kẻ trung tuyến AM. Chứng minh rằng a) AM BC và AM là phân giác của góc A b) Tính độ dài AM Bài 2: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AC. Tia BE cắt CD tại M. a) Chứng minh M là trung điểm của CD b)Chứng minh AMBC Bài 3: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Chứng minh rằng :AM Bài 4:Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB;AC .Từ C kẻ đường thẳng song song với AB cắt đường thẳng MN tại G. a) C/mr: CG = MB b)C/mr: MG = BC và MG// BC c)Chứng minh BC = 2MN Bài5:Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AD. Kẻ trung tuyến BE cắt AD ở G. Gọi I;K theo thứ tự là trung điểm của GA ;GB.Chứng minh rằng a) IK // DE ; IK = DE b) Chứng minh AG = AD Bài6:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm C sao cho MD = MA. a) Tính số đo góc ABD b) C/mr: ABC = BAD c) Chứng minh AM = BC Bài 7: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM = BC .Chứng minh rằng