/2

Chuyen de: Cac truong hop bang nhau cua tam gia 2

Upload: KemThienThan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 357|Tải về: 1

Chuyên đề: Các trường hợp bằng nhau của tam giác (buổi 2) Bài 11: Cho ABC có góc A bằng 600. Tia phân giác của góc B cắt AC ở M, tia phân giác của góc C cắt AB ở N. Chứng minh rằng BN + CM = BC. Bài 12: Cho ABC vuông tại A, M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm K sao cho MK = MB

[Ẩn quảng cáo]