/7

CHUYEN DE DONG DIEN VA NGUON DIEN

Upload: TamThu.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 399|Tải về: 2

Chuyên đề 1: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI, NGUỒN ĐIỆN. A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Vấn đề 1. DÒNG ĐIỆN I.Định nghĩa dòng điện và tác dụng của dòng điện. Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) di chuyển có hướng

Xem thêm: CHUYEN DE DONG DIEN VA NGUON DIEN
[Ẩn quảng cáo]