/7

CHUYEN DE DONG DIEN VA NGUON DIEN

Upload: TamThu.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 631|Tải về: 4

Chuyên đề 1: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI, NGUỒN ĐIỆN. A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Vấn đề 1. DÒNG ĐIỆN I.Định nghĩa dòng điện và tác dụng của dòng điện. Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) di chuyển có hướng

[Ẩn quảng cáo]