Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

CHUYEN DE DONG DIEN VA NGUON DIEN

Lượt xem:361|Tải về:2|Số trang:7 | Ngày upload:17/04/2013

Chuyên đề 1: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI, NGUỒN ĐIỆN. A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Vấn đề 1. DÒNG ĐIỆN I.Định nghĩa dòng điện và tác dụng của dòng điện. Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) di chuyển có hướng Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương. Điều kiện để có dòng điện trong một vật là: (Chiếu quy ước I) * phải có điện tích tự do trong vật . * phải có điện trường đặt vào hai đầu của vật(tức là có hiện điện thế giữa hai đầu của vật) Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu điện thế