/12

CHUYÊN ĐỀ HSG 12 SINH HỌC

Upload: OngGia.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 201|Tải về: 4

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo, chức năng của mô phân sinh, mô bì của cơ thể thực vật? 1. Mô Phân Sinh : * Là loại mô chuyên hóa làm nhiệm vụ phân chia và tạo nên các tế bào mới.Nó thực hiện quá trình phân chia và biệt hóa tế bào để phân hóa tạo các mô và cơ quan chuyên hóa. * Đặc điểm : tế bào nhỏ, hình chữ nhật, màng mỏng, nhân to,ít không bào,nếu có thì rất nhỏ, chỉ có vách sơ cấp.Chức năng chủ yếu là sinh trưởng. * Gồm 2 loại : + Mô phân sinh Sơ cấp : Có chức năng làm cây sinh trưởng theo chiều dài.Gồm 2 loại là : - Mô phân sinh tận cùng (đỉnh sinh trưởng) nằm ở đầu mút thân và rễ. - Mô phân sinh đóng nằm ở mấu của các đốt,làm cho cây lớn về chiều dài. + Mô phân sinh thứ c