/12

CHUYÊN ĐỀ HSG 12 SINH HỌC

Upload: OngGia.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 344|Tải về: 6

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo, chức năng của mô phân sinh, mô bì của cơ thể thực vật? 1. Mô Phân Sinh : * Là loại mô chuyên hóa làm nhiệm vụ phân chia và tạo nên các tế bào mới.Nó thực hiện quá trình phân chia và biệt hóa tế bào để phân hóa tạo các mô và cơ quan chuyên hóa. * Đặc điểm : tế bà

[Ẩn quảng cáo]