Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

chuyen de lich su viet nam

Lượt xem:139|Tải về:2|Số trang:16 | Ngày upload:18/07/2013

Hướng dẫn ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử 9 cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước: 1954- 1975 A. phần I: Khái quát chung * Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là cuộc kháng chiến dài nhất, ác liệt nhất trong lịch sử dân tộc từ xưa tới nay. Cuộc chiến tranh này kéo dài 21 năm(1954- 1975) và có thể chia thành 3 giai đoạn chính như sau: - GĐ 1954- 1965: Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 và nhiệm vụ cách mạng của từng miền trong thời kỳ mới: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. - GĐ 1965- 1973: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống Mỹ, cứu nước + Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ và làm nghĩa vụ hậu phương. + Miền Nam chiến đấu trực tiếp chống các chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ. - GĐ 1973- 1975: Cuộc đấu tranh giành toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. * Cụ thể như sau: I. Giai Đoạn 1954- 1965: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam. Đặc điểm, tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 - Miền Bắc: Hoàn toàn giải phóng - Miền Nam: Đế quốc Mĩ nhẩy vào âm mưu biến MN- VN thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. -> VN tạm thời bị chia cắt làm 2 miền với 2 chế độ chính trị- xã hội khác nhau. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo Quan hệ sản xuất (1954-1960). Hoàn thành cải cách ruộng đất: 1953- 1957 Công cuộc khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh: 1954- 1957 Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá (1958-1960). * Lưu ý: Cần hiểu rõ về cải tạo Quan hệ sản xuất và liên hệ tình hình cả nước sau đại thắng Mùa Xuân 1975. Miền Nam đấu tranh chống chế dộ Mĩ - Diệm, củng cố hoà bình, tiến tới “Đồng Khởi” (1954-1960). - Từ 1954-1957: Đấu tranh chính trị hoà bình đòi thi hành hiệp định GNV. - Từ 1958-1959: Mục tiêu và hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam đã chuyển sang kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. - Phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960): a) Hoàn cảnh lịch sử: (Lưu ý nghị quyết trung ương lần thứ 15) b) Diễn biến. c) Kết quả- ý nghĩa: -> Chuyển cuộc kháng chiến của ta từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công (Liên hệ chiến thắng Biên Giới trong kháng chiến chống Pháp) Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960), miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). a. Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960): * Hoàn cảnh: * Nội dung: * ý nghĩa: ->Tạo nên luồng ánh sáng mới, tạo ra một sinh khí mới cho toàn Đảng, toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi… b. Miền Bắc thực hiện kế hoạ