/19

chuyen de lop 3

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 422|Tải về: 1

PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Vấn đề xuất khẩu gạo hiện nay của nước ta hiện nay đang là vấn đề trọng tâm của đất nước, gạo là một trong bảy mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, đất nước ta trước ta trước 1986 là một nước có nền Kinh tế tập quan liêu bao cấp khi đó nền nông nghiệp

[Ẩn quảng cáo]