/19

chuyen de lop 3

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 211|Tải về: 0

PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Vấn đề xuất khẩu gạo hiện nay của nước ta hiện nay đang là vấn đề trọng tâm của đất nước, gạo là một trong bảy mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, đất nước ta trước ta trước 1986 là một nước có nền Kinh tế tập quan liêu bao cấp khi đó nền nông nghiệp còn lạc hậu ruộng đất tập trung chủ yếu trong các hợp tác xã dẫn đến tình trạng phải nhập khẩu lương thực. Từ sau Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc lần Thứ VI ( 12/1986) thì Đảng và nhà nước ta đã chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa với nền nông nghiệp mới với chính sách của Đảng và Nhà nước đã đưa nước ta từ một nước nhập khẩu gạo...