/10

chuyen de lop 7

Upload: LoanNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 354|Tải về: 0

Chuyên đề: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Bài toán 1: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ các số sau. a) 0,16; 0,32; 0,4 và 0,8 b) c) 1; 2; 4; 8; 16 Bài toán 2: Cho ba số 6; 8; 24 a) Tìm số x sao cho x cùng với ba số trên lập thành một tỉ lệ thứ

[Ẩn quảng cáo]