/3

chuyen de nang chat cho hs yeu kem

Upload: LoanHa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 223|Tải về: 0

CHUYÊN ĐỀ : NÂNG CHẤT HỌC SINH YẾU KÉM MÔN TOÁN 7 Năm học : 2009 – 2010 I. THỰC TRẠNG Để thực hiện theo cuộc vận động “Hai không”, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tránh tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, tổ Toán Lý trường THCS Hòa Hưng đã tập trung rà soát, đánh giá chất lượng của học sinh khố

[Ẩn quảng cáo]