/5

Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Upload: PhongTanDo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 243|Tải về: 1

Chuyên đề ViiI. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng (6 tiết ) Mục tiêu. Học sinh thành thạo cách viết phương trình đường thẳng khi biết các yếu tố xác định đường thẳng; biết cách tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng, từ đó suy ra vị trí tương đối giữa các đường thẳng; có kĩ năng tính toán các đạ

[Ẩn quảng cáo]