/2

chuyen de SO2, C02, H2S tac dung voi ddkiem

Upload: KemDaiKa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 817|Tải về: 5

BÀI TOÁN CO2 VÀ DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH: A. > 7 B. Câu 2. Cho hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 vào dung dịch NaOH thì thu được tối đa 3 muối. 3 muối đó là: A. Na2SO3, NaHSO3, Na2CO3 B.

[Ẩn quảng cáo]