Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/22

Chuyên đề tam giác đồng dạng

Lượt xem:851|Tải về:25|Số trang:22 | Ngày upload:09/11/2012

Chuyên đề:Phương pháp tam giác đồng dạng trong giải toán hình học phẳng Cấu trúc chuyên đềPhần IKiến thức cơ bản ---- 1. Đinh lý Talet trong tam giác.Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ.MN // BC2. Khái niệm tam giác đồng dạng.Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu: + ; 3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác:a) Trường hợp thứ nhất (ccc):Nếu 3 cạnh của tam giác này tỷ lệ với 3 cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác đó đồng dạng.b) Trường hợp thứ 2(cgc):Nếu 2 cạnh của tam giác này tỷ lệ với 2 cạnh của tam giác kia và 2 góc tạo bởi tạo các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam đó giác đồng dạng.c) Trường hợp thứ 3(gg):Nếu 2...